skip to Main Content
Omaishoitajien Parikurssit Taukokangas 2022!

Omaishoitajien parikurssit Taukokangas 2022!

 

 

OMAISHOITAJIEN PARIKURSSIT
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia

Kenelle
Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta parikurssina omaishoitajille ja heidän hoitamalleen aikuiselle omaiselle/läheiselle. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itsellään on jokin sairaus ja/tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä työelämässä tai työelämästä poissa olevia. Omaishoitajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä tai kunnan omaishoidon tukea saavia.

Tavoite
Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea omaishoitajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tunnistamaan mahdolliset kuormitustekijät ja löytämään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä omaishoitajan työstä. Tavoitteena on tukea omaishoitajan ja hoidettavan päivittäistä yhteiselämän sujuvuutta. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Toteutus
Kurssi on kolmiosainen ja se toteutetaan 10 kuukauden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat 5+5+5 vrk. Kurssille osallistuu 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa.
Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssilla omaishoitaja voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.
Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa.
Kuntoutustiimi
Yleislääketieteen erikoislääkäri, sosionomi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, liikunnanohjaaja ja psykologi.

Hakeminen
Hakemiseen tarvitaan kuntoutujan (omaishoitaja) itsensä täyttämä hakemus (Kelan lomake KU 132.) Kuntoutuksen alkaessa kuntoutuja toimittaa palveluntuottajalle omasta terveydentilastaan hoitokertomuskopion terveydenhuollosta tai omaishoitajalta voidaan pyytää kuntoutuksen aikana kirjallinen lupa Kanta-asioinnin terveystietoihin, jos se on asiakkaan kuntoutuksen toteutuksen kannalta tärkeää.

Hakemus toimitetaan Kelalle osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA

Ajankohdat

Kurssi nro 83265 käynnistyy 31.1.2022. TÄYNNÄ!
Kurssi nro 83266 käynnistyy 28.2.2022
Kurssi nro 81267 käynnistyy 4.4.2022
Kurssi nro 813268 käynnistyy 2.5.2022
Kurssi nro 83269 käynnistyy 29.8.2022
Kurssi nro 83270 käynnistyy 10.10.2022
Kurssi nro 83271 käynnistyy 7.11.2022

LINKKI: KELA kuntoutuskurssihaku

VINKKI: Kopio ylempää pelkkä kurssi numero, esim. 81996, ja mene linkin; KELA kuntoutuskurssihaku- sivustolle ja liitä numerosarja vasemmassa yläreunassa olevan ruutuun  HAE KURSSINUMEROLLA  / klikkaa HAE, pääset suoraan sillä kurssinumerolla olevaan ilmoitukseen, mistä saat lisätietoja!

 

Yhteystiedot

Sosionomi (AMK) Henna Somppi Taukokankaalta
puh. 044 4794 718 tai
henna.somppi@taukokangas.fi
Lisätietoja
Taukokankaasta: www.taukokangas.fi
Omaishoitajien parikurssista: www.kela.fi

TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ

 

 

Back To Top