skip to Main Content
SYTY LIIKKUMAAN – Teemakuukausi!

SYTY LIIKKUMAAN – teemakuukausi!

 

Syty liikkumaan -teemakuukausi!

Innostu liikkumaan huhtikuussa ja roihuta liikkumisen paloa ympäri vuoden!
Liikunta ja liikkuminen on yksi tärkeimmistä keinoista pitää huolta omasta jaksamisesta ja
hyvinvoinnista.

Varsinkin omaisestaan huolehtivilla on tutkimusten mukaan paljon fyysisiä vaivoja, jotka
johtuvat mm. hoivaa tarvitsevan läheisen jatkuvista nostoista ja siirtelyistä, huonoista
työasennoista, fyysisesti raskaista tehtävistä, liikunnan puutteesta ja uupumuksen ja stressin
aiheuttamista fyysisistä oireista.

Omaishoitajaliitto ja sen jäsenyhdistykset kannustavatkin kaikkia omaisestaan huolehtivia
liikkumaan oman hyvinvointinsa parhaaksi sekä hakemaan liikkeellelähdön ja liikkumisen
tueksi sytykkeitä teemakuukauden tapahtumista. Vähäiselläkin liikkumisen lisäämisellä
saadaan terveyttä edistäviä vaikutuksia niin keholle kuin mielelle.

Alta löydät tietoa huhtikuun teemakuukauden tarjonnasta. Voit kokeilla vaikkapa hauskaa
etäjumppaa näyttelijä, koomikko Minna Kivelän ohjaamana, tehdä liikuntahaastekortin
liikuntalajeja perheesi kanssa tai osallistua omaishoitajien paikallisiin liikuntaryhmiin ja –
tapahtumiin.

Lisätietoja sekä tulostettava liikuntahaaste- kortti:

https://omaishoitajat.fi/syty-liikkumaan/

SYTY LIIKKUMAAN- kortti!

Liiku hyvinvointisi parhaaksi!

 

Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry / OmaisOiva haastaa myös alueemme omaishoitajat
liikkumaan! Liikuntahaaste- kortti tiedustelut sekä tietoa muusta teemakuukauden tapahtumista saat
Teijalta p. 044 98 68 00.

Lisätietoja myös www.jokilaaksojenomaishoitajat.fi / tapahtumat.

TARTU LIIKUNTAHAASTEESEEN JA OSALLISTU VALTAKUNNALLISEN PALKINNON
ARVONTAAN

Back To Top