skip to Main Content

Omaishoitajien parikurssit Taukokangas 2023 julkaistu!

 

OMAISHOITAJIEN PARIKURSSIT
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia

Kenelle
Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta parikurssina omaishoitajille ja heidän hoitamalleen aikuiselle omaiselle/läheiselle. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itsellään on jokin sairaus ja/tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä työelämässä tai työelämästä poissa olevia. Omaishoitajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä tai kunnan omaishoidon tukea saavia.

Tavoite
Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea omaishoitajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tunnistamaan mahdolliset kuormitustekijät ja löytämään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä omaishoitajan työstä. Tavoitteena on tukea omaishoitajan ja hoidettavan päivittäistä yhteiselämän sujuvuutta. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Toteutus
Kurssi on kolmiosainen ja se toteutetaan 10 kuukauden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat 5+5+5 vrk. Kurssille osallistuu 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa.
Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssilla omaishoitaja voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.
Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa.
Kuntoutustiimi
Yleislääketieteen erikoislääkäri, sosionomi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, liikunnanohjaaja ja psykologi.

Hakeminen
Hakemiseen tarvitaan kuntoutujan (omaishoitaja) itsensä täyttämä hakemus (Kelan lomake KU 132.) Kuntoutuksen alkaessa kuntoutuja toimittaa palveluntuottajalle omasta terveydentilastaan hoitokertomuskopion terveydenhuollosta tai omaishoitajalta voidaan pyytää kuntoutuksen aikana kirjallinen lupa Kanta-asioinnin terveystietoihin, jos se on asiakkaan kuntoutuksen toteutuksen kannalta tärkeää.

Hakemus toimitetaan Kelalle osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA

Ajankohdat

Kurssi nro 85152 käynnistyy 6.2.2023.
Kurssi nro 85153 käynnistyy 27.3.2023
Kurssi nro 85154 käynnistyy 17.4.2023
Kurssi nro 85155 käynnistyy 12.6.2023
Kurssi nro 85156 käynnistyy 28.8.2023
Kurssi nro 85157 käynnistyy 25.9.2023
Kurssi nro 85158 käynnistyy 27.11.2023

LINKKI: KELA kuntoutuskurssihaku

VINKKI: Kopio ylempää pelkkä kurssi numero, esim. 81996, ja mene linkin; KELA kuntoutuskurssihaku- sivustolle ja liitä numerosarja vasemmassa yläreunassa olevan ruutuun  HAE KURSSINUMEROLLA  / klikkaa HAE, pääset suoraan sillä kurssinumerolla olevaan ilmoitukseen, mistä saat lisätietoja!

 

Yhteystiedot

Palveluesimies, sosionomi (AMK) Henna Somppi Taukokankaalta
puh. 044 4794 718 tai
henna.somppi@taukokangas.fi
Lisätietoja
Taukokankaasta: www.taukokangas.fi
Omaishoitajien parikurssista: www.kela.fi

TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ

 

 

Back To Top