skip to Main Content

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssilla saat tukea tehtävääsi omaishoitajana ja omaan jaksamiseesi. Voit osallistua kurssille yksin tai yhdessä hoidettavan omaisesi kanssa. Myös alle 18-vuotiaan omaishoitaja voi hakea kurssille.

Kuntoutuskurssi on tarkoitettu päivittäin omaistaan tai läheistään hoitavalle aikuiselle,

  • jonka toimintakyky on sairauden tai omaishoitajan tehtävän rasituksen takia vaarassa heikentyä
  • jolla on uupumisoireita, jotka uhkaavat jatkamista omaishoitajana.

Kurssille osallistuminen ei edellytä omais-hoitosopimusta kunnan kanssa. Kurssilla käsitellään omaishoitajan tehtävää

tukevia toimintatapoja. Lisäksi jokaisella kurssilaisella on yhdessä määritellyt yksilölliset tavoitteensa.

Hakeminen

  • Kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus).
  • Hakemukseen liitetään B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, jossa suositellaan kuntoutusta ja esitetään sen tavoitteet.
  • Lisäksi tarvitaan kotikunnassa laadittu, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja hoidettavan omaisen kotona selviytymisestä. Selvitys perustuu kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.

Kurssin myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoutus voi parantaa tai ylläpitää omaishoitajantoimintakykyä.

Lisäksi kuntoutujan itsenäisen toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän kykeneeosallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Hänen on kyettävä liikkumaan kuntoutustiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja suoriuduttava päivittäisissä toimista pääosin omatoimisesti. Esimerkiksi vaikea sairaus tai huonokuntoisuus voi estää kurssille osallistumisen.

Tietoja omaishoitajien ja omaishoitajien parikursseista löydät kuntoutuskurssihaun kautta linkistä: www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku

Kysy kuntoutuksesta Kelalta:

Henkilöasiakkaat puh. 020 692 205

Viranomaislinja puh. 020 692 235

.

Back To Top